Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach

46-220 Byczyna

Biskupice 22

Tel:(77) 414-68-05

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 204744
  • Do końca roku: 226 dni
  • Do wakacji: 37 dni
 • Kontakt

  46-220 Byczyna
  Biskupice 22
  Tel: (77) 414-68-05

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH                                            
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz z uwagi na niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach, 
Biskupice 22,  46-220 Byczyna

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod numerem telefonu(77) 414 68 05 lub za pomocą poczty elektronicznej: pspbis@op.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Został powołany Inspektor Ochrony Danych i mają Państwo możliwość kontaktu z nim za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@odoonline.pl

CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celach administracyjno – porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu szkoły. W budynku szkolnym monitoringiem wizyjnym objęte są hole główne przy wejściach do budynku i korytarze, boisko i plac zabaw oraz klasy na pierwszym i drugim piętrze. W zakresie zbierania takich danych osobowych jak imię, nazwisko i inne dane kontaktowe podstawa przetwarzania danych jest art.16 ust. 1 lit. E rozporządzenia 2016/679tj. z uwagi na niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana  dane  osobowe  mogą  być przekazywane tylko  uprawnionym  podmiotom, w szczególności zgodnie
z art. 15 § 2 Kodeksu Postepowania Karnego. Pani / Pana dane osobowe przekazywane są firmom świadczącym usługi lub związanymi umowami cywilnoprawnymi z Publiczną Szkołą Podstawową w Biskupicach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Wszystkie dane będą przetwarzane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt stosownie od daty ich pozyskania

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz innym odbiorcom, chyba że będzie to się wiązało ze spełnieniem obowiązku na podstawie odpowiedniego przepisu prawa(sądy, Policja)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość wejścia na teren Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupicach.